Πρόσθετες παροχές

1) Μπορούμε να σας παραδώσουμε ή να παραλάβουμε το αυτοκίνητο οπουδήποτε στην Ελλάδα.
2) Μπορούμε να σας παραδώσουμε ή να παραλάβουμε το αυτοκίνητο σε ώρες εκτός λειτουργίας του γραφείου μας.
3) Δυνατότητα απλής μετάβασης-μεταφοράς έως 6 ατόμων από ή προς Καλαμάτα.