Όροι ενοικίασης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Ταυτότητα ή Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Πιστωτική Κάρτα

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ
23-75. Ο οδηγός πρέπει να κατέχει την άδεια οδήγησης τουλάχιστον 1 έτος. Απαγορεύεται να οδηγεί το αυτοκίνητο μη δηλωμένος στο μισθωτήριο οδηγός.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α) Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου ή νωρίτερα, μετρητοίς ή με χρέωση Πιστωτικής Κάρτας ή με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.
Β) Η Πιστωτική Κάρτα απαιτείται για την μερική ή ολική εξόφληση του κόστους ενοικίασης και για την Εγγύηση.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή.

ΚΑΥΣΙΜΑ
Τα καύσιμα του αυτοκινήτου κατά την επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια με την παράδοση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Εκτός της έδρας της επιχείρησης, υπάρχει χρέωση ή όχι κατόπιν συμφωνίας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ & ΠΛΟΙΟ
A) Το αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται ρητά να βγει εκτός συνόρων της Ελλάδος.
B) Το αυτοκίνητο επιτρέπεται να επιβιβαστεί σε πλοίο μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του γραφείου, τυχόν ζημιές δεν καλύπτονται από ασφάλεια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Α) Ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου (καθίσματα, ταμπλό, κλπ), κλειδιά, καθρέφτες δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.
Β) Βαριά βρωμιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου χρεώνεται με 100 €.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Α) Απαγορεύεται ο μισθωτής να οδηγήσει το αυτοκίνητο σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
B) Ο μισθωτής σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία και την εταιρία με πλήρη στοιχεία για να ισχύουν οι συμφωνηθείσες ασφάλειες.
Γ) Προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.
ΦΟΡΟΙ

Όλες οι τιμές και οι χρεώσεις υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 24%.